Strona główna E USŁUGI E Modernizacja wymienników ciepła

Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła

Modernizacja lub rozbudowa wymienników ciepła może okazać się konieczna, w miarę jak zmieniają się Państwa potrzeby w zakresie wymaganego ogrzewania lub chłodzenia danego procesu. Bez względu na zakres modernizacji wymiennika ciepła  mogą Państwo liczyć na nasz zespół serwisowy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy sprawić, że modernizowany wymiennik ciepła będzie działał dokładnie tak, jak wymaga tego Państwa proces.

Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo zainstalować nowy wymiennik ciepła, czy też zmodyfikować lub rozbudować istniejący system, nasi technicy serwisu posiadają niezbędne doświadczenie, aby dostarczyć źródło energii tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

rozbudowa wymiennika ciepla
modernizacja wymiennika ciepla

Możemy pomóc w zaprojektowaniu, zakupie i modernizacji instalacji systemu wymiany ciepła najbardziej wydajnego dla konkretnego zastosowania.

Możemy również ocenić wydajność cieplną istniejących wymienników ciepła w celu optymalizacji procesu, modyfikacji procesu lub wyposażenia.

Kilka przykładów, jak możemy pomóc:

N

Ocenimy wydajność i ewentualne możliwości rozbudowy istniejących wymienników ciepła.

N

Zaproponujemy najlepszy typ wymiennika dla danej, konkretnej aplikacji.

N

Wykonamy badanie parametrów, aby sprawdzić, czy nie doszło do obniżenia wydajności energetycznej wymiennika.

N

Porównamy zakładane parametry projektowe z rzeczywistymi parametrami instalacji.

N

Doradzimy przy planowaniu modernizacji, tak aby przestoje instalacji ograniczyć do niezbędnego minimum.

N

Ocenimy projekt wymiennika ciepła pod kątem uruchamiania, wyłączania, rozruchu i konserwacji.

N

Określimy specyfikacje wymienników ciepła.

N

Przeprowadzamy modernizacje wymienników ciepła i instalacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi proponowanymi przez nas usługami: