Strona główna E CZĘŚCI E Chemia do czyszczenia wymienników

Chemia do czyszczenia i płukania wymienników ciepła

Na każdym etapie przeprowadzanych napraw, prac konserwacyjnych lub czyszczenia chemicznego stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzoną i przetestowaną chemię do czyszczenia i płukania wymienników ciepła. Stosowanie odpowiednich środków czyszczących przekłada się bezpośrednio na żywotność maszyn i instalacji produkcyjnych.

Przy zakupie chemii do czyszczenia wymienników i do czyszczenia przemysłowego należy dokonać właściwego wyboru zgodnie z jej przeznaczeniem. Dzięki temu otrzymają Państwo przemysłowe środki czyszczące, które przyczynią się do optymalizacji procesu czyszczenia w Państwa zakładzie.

Ze swojej strony polecamy i proponujemy:

kam fos

Preparat do czyszczenia wymienników ciepła — KAM-FOS.

Preparat KAM-FOS służy do czyszczenia wymienników ciepła, kotłów wodnych i parowych oraz wytwornic pary, urządzeń ciepłowniczych, układów chłodzenia, instalacji wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym i maszynowym.

Zawiera inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne. Stosuje się roztwory od 10% do 20%. Zalecane jest używanie roztworu 20% (1litr preparatu/4l wody). Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie 20%.

Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub mieszaniu roztworu.

UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

Środek do usuwania kamienia kotłowego — AMIDOCYT

Preparat służy do rozpuszczania kamienia kotłowego w: kotłach wodnych i parowych oraz wytwornicach pary, urządzeniach ciepłowniczych i układach chłodzenia (wymiennikach ciepła), czyszczenia instalacji c.o. i wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym.

Stosuje się roztwory od 5% do 10%. Zalecane jest używanie roztworu 10% (1kg proszku/ 9l wody). Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie 10%. Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub mieszaniu roztworu.

Do likwidacji 1kg osadu potrzeba około 2.2kg Amidocytu.

UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

amidocyt

ATEST PZH
Preparaty KAM-FOS i Amidocyt posiadają ATEST higieniczny z Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny nr: HK/W/0272/01/2014.

Przy doborze i dostawie chemii do czyszczenia i płukania wymienników ciepła wspiera nas firma P.P.H.U. Emso