Strona główna E USŁUGI E Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła

Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła

Wymiennik ciepła – Jest to określenie szerokiej grupy urządzeń, których główną funkcją jest powierzchniowa wymiana ciepła pomiędzy dwoma (lub więcej) mediami. Wymienniki ciepła różnią się przeznaczeniem, budową i sposobem realizacji przekazywania ciepła.

Chociaż termin ten kojarzony jest przede wszystkim z przemysłem, wymienniki ciepła są układami  spotykanymi powszechnie we wszystkich dziedzinach życia.

Podczas długotrwałego użytkowania wymiennika ciepła na jego powierzchni przewodzącej powstają warstwy osadów i zanieczyszczeń, kamienia kotłowego, paramagnetyków, związków wapna, rdzy lub innych materiałów. Narastające we wnętrzu kolejne zanieczyszczenia powodują stopniowy spadek wydajności pracy, ograniczając wymianę ciepła, efektywność i sprawność energetyczną wymiennika. W skrajnym przypadku może dojść do całkowitego zatkania elementów wymiennika lub perforacji powierzchni czynnej.

Okresowe chemiczne czyszczenie wymienników ciepła pozwala znacząco przedłużyć okres ich eksploatacji oraz ograniczyć ich awaryjność.

Mamy duże doświadczenie w chemicznym czyszczeniu wymienników ciepła wszystkich typów i rodzajów. Podczas chemicznego czyszczenia wymienników ciepła zapewniamy pełen profesjonalizm oraz bezpieczeństwo pracy.

Nasze usługi w zakresie płytowych wymienników ciepła zapewniają wiedzę i doświadczenie, aby szybko i skutecznie usunąć zanieczyszczenia. Dzięki sprawdzonym technikom zapewniamy skrócenie czasu przestoju i powrót procesu do normy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Czyszczenie chemiczne wymienników płytowych.

Płytowe wymienniki ciepła możemy czyścić chemicznie w obiegu zamkniętym bez konieczności ich rozbierania bezpośrednio w miejscu instalacji. Wykorzystujemy do tego nasze mobilne stacje systemu CIP (Cleaning In Place). Czyszczenie chemiczne wymienników płytowych systemem CIP zapewnia szybkie, skuteczne i pewne czyszczenie przywracające zbliżoną do pierwotnej wydajność wymiennika.

Czyszczenie chemiczne wymiennika ciepła metodą CIP przebiega według ścisłej procedury w kilku etapach:

  1. Wstępne płukanie układu.
  2. Czyszczenie zasadnicze wcześniej dobranym i przetestowanym roztworem czyszczącym. Cykliczna zmiana kierunku obiegu roztworu.
  3. Spuszczenie roztworu czyszczącego z układu.
  4. Pośrednie płukanie wodą.
  5. Pasywacja-neutralizowanie pozostałości po poprzednich etapach czyszczenia.
  6. Płukanie końcowe.

Płyty lub całe pakiety płyt skręcanego wymiennika płytowego, dla których chemiczne czyszczenie wymiennika ciepła metodą CIP może być niewystarczające, poddajemy kąpieli chemicznej w specjalnych zbiornikach.

Po zdemontowaniu z wymiennika ciepła płyty są wstępnie czyszczone za pomocą wysokociśnieniowego mycia hydrodynamicznego.

Następnie pakiety płyt trafiają do kąpieli chemicznej, gdzie w procesie trawienia powierzchnia wymiany ciepła jest oczyszczana z wszelkich, nawet trudno usuwalnych zanieczyszczeń.

Wysoką skuteczność chemicznego czyszczenia wymiennika ciepła metodą kąpieli chemicznej osiągamy, stosując odpowiednio dobrany roztwór chemii do czyszczenia wymienników.

kapiel chemiczna wymiennika

Czyszczenie chemiczne wymienników spiralnych.

Wymienniki spiralne sprawdzają się doskonale w pracy z wymagającymi mediami, takimi jak ciecze o wysokiej lepkości, ścieki, szlamy, zawiesiny, osady, oraz ciecze zawierające cząstki stałe.

Już sama konstrukcja wymiennika spiralnego pomaga zmniejszyć odkładanie się osadów za pomocą mechanizmu samooczyszczania. Dzięki temu spiralne wymienniki ciepła mogą pracować bardzo długo bez okresowych przeglądów.

Niektóre czynniki i warunki pracy mogą być jednak tak wymagające, że nawet wymiennik spiralny wymaga wykonania dodatkowej konserwacji i czyszczenia chemicznego.

Wymienniki spiralne czyścimy chemicznie w miejscu instalacji przy pomocy recyrkulowanej metody CIP (Cleaning In Place) w obiegu zamkniętym, stosując starannie dobrane preparaty.

Optymalne stężenie roztworu, jego objętość oraz niezbędny czas czyszczenia chemicznego dobieramy w zależności od stanu i stopnia zanieczyszczenia wymiennika.

Szczeliny pomiędzy kanałami mogą być dodatkowo czyszczone za pomocą wysokociśnieniowego mycia hydrodynamicznego z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych.

czyszczenie wymiennika spiralnego

Czyszczenie chemiczne wymienników płaszczowo-rurowych.

Wymiennik płaszczowo-rurowy przed czyszzceniem chemicznym.Wymiennik płaszczowo-rurowy po czyszzceniu chemicznym.

Wymienniki płaszczowo-rurowe zbudowane są z pakietu rurek umieszczonych wewnątrz specjalnego płaszcza. Jeden płyn przechodzi przez rurki, a drugi przez większą powłokę (płaszcz) otaczającą rurki. Pęk rur wewnątrz wymiennika może przyjmować kształt spiralny lub prosty. Dzięki wielu typom budowy oraz zróżnicowanym rozmiarom wymienniki te są szeroko stosowane w przemyśle, oraz w instalacjach grzewczych.

Duża powierzchnia wymiany ciepła wewnątrz płaszcza powoduje, iż wymienniki płaszczowo-rurowe mają większą podatność na zanieczyszczenia i osadzanie się zabrudzeń. Dodatkowo jeśli płyn w danym zastosowaniu jest bardzo lepki lub zawiera cząstki stałe, mogą one zanieczyścić rurkę i osłabić proces wymiany ciepła.

Dlatego wymienniki płaszczowo-rurowe wymagają czyszczenia chemicznego nieco częściej niż inne tego typu urządzenia.

Wymienniki płaszczowo-rurowe czyścimy chemicznie w miejscu instalacji przy pomocy recyrkulowanej metody CIP (Cleaning In Place) w obiegu zamkniętym, stosując starannie dobrane preparaty.

Czyszczenie chemiczne wymienników płaszczowo-rurowych wykonujemy również przy pomocy kąpieli chemicznej w specjalnych zbiornikach. Pozwala to na usunięcie zanieczyszczeń zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni wymiany ciepła.

Dysponujemy zbiornikiem umożliwiającym czyszczenie chemiczne w naszym warsztacie wymienników płaszczowo-rurowych nawet znacznych rozmiarów.

Wysoką skuteczność chemicznego czyszczenia wymienników płaszczowo-rurowych metodą kąpieli chemicznej osiągamy, stosując odpowiednio dobrany roztwór chemii do czyszczenia wymienników.

Czyszczenie chemiczne lamelowych wymienników ciepła.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów, rozszerzyliśmy  zakres naszych usług o chemiczne czyszczenie powietrznych wymienników lamelowych.

Czyścimy chemicznie parowniki i skraplacze urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, aparaty wyparne, kondensatory, nagrzewnice i chłodnice lamelowe.

Doboru chemii, osprzętu oraz metody czyszczenia chemicznego lamelowych wymienników ciepła dokonujemy zawsze, uwzględniając budowę wymiennika, rodzaj i twardość osadu.

Usuwamy zanieczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni wymiany ciepła.

Lamelowe wymienniki ciepła składają się z rurek miedzianych i lameli aluminiowych lub miedzianych. Lamelowe wymienniki ciepła wykonywane są w różnych średnicach, kształtach rur, profilach lamel, materiałach i opcjach dostosowanych do konkretnych zastosowań.

Lamelowe wymienniki ciepła znajdują wiele zastosowań przemysłowych jako powietrzne wymienniki ciepła. Wykorzystywane są m.in. jako:
• Wentylatorowe chłodnice powietrza,
• Wentylatorowe chłodnice cieczy,
• Skraplacze powietrzne,
• Wentylatorowe nagrzewnice powietrza,
• Bloki lamelowe używane do regeneracji i odzysku ciepła.

czyszczenie chemiczne wymiennika lamelowego

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi proponowanymi przez nas usługami: