Strona główna E Polityka jakości

Polityka jakości firmy Rad-Mar

Podstawowym zadaniem firmy Rad-Mar Radosław Glinka jest realizacja usług zgodnych z oczekiwaniami Klientów. Zadanie to realizujemy poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem potrzeb oraz bieżących i prognozowanych trendów w branży kompleksowego serwisu wymienników ciepła. Ponosimy odpowiedzialność za stały rozwój naszych usług pod względem technologicznym, stosowanie nowych rozwiązań, które wpływają na jakość wykonywanych prac. Zobowiązujemy się również do ciągłego doskonalenia naszych usług.

Do realizacji naszych zobowiązań dążymy poprzez:

  • Przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności, produktów i usług realizowanych przez naszą firmę.
  • Prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację i przekazywanie do wtórnego odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym.
  • Doskonalenie procesów i działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez oszczędne gospodarowanie mediami tj. wodą i energią elektryczną.
  • Podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości usług i ochrony środowiska poprzez szkolenia.
  • Reagowanie na potrzeby Klienta oraz uwzględnianie szczegółów technologicznych realizowanych usług przed podpisaniem, oraz w trakcie trwania umowy.
  • Utrzymywanie ustalonej pozycji na rynku usług i jego rozszerzanie.
  • Ciągłe doskonalenie  Systemu Zarządzania przy wykorzystaniu normy PN-EN ISO 9001:2009 – PN-EN ISO 14001:2005.
  • Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska realizowana w naszej firmie jest znana i dostępna naszym Zleceniodawcom.
  • Kadra kierownicza oraz pracownicy firmy zobowiązują się i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki.