Modernizacje i rozbudowa wymienników ciepła.

Firma RAD-MAR

Zapewnia pomoc przy projektowaniu nowych i ocenie termicznej istniejących układów.

Wspomagamy proces projektowania wymienników ciepła do nowych i modernizowanych aplikacji procesowych.

Sprawdzenie specyfikacji wymiennika ciepła
Rozbudowa wymiennika płytowego

Możemy również ocenić wydajność cieplną istniejących wymienników ciepła w celu optymalizacji procesu, modyfikacji procesu lub wyposażenia.

Kilka przykładów, jak możemy pomóc:

Pomoc w modernizacji wymienników ciepła

Ocenimy wydajność i ewentualne możliwości rozbudowy istniejących wymienników ciepła.

Zaproponujemy najlepszy typ wymiennika dla danej, konkretnej aplikacji.

Wykonamy badanie parametrów, aby sprawdzić, czy nie doszło do obniżenia wydajności energetycznej wymiennika.

Porównamy zakładane parametry projektowe z rzeczywistymi parametrami instalacji.

Ocenimy projekt wymiennika ciepła pod kątem uruchamiania, wyłączania, rozruchu i konserwacji.

Określimy specyfikacje wymienników ciepła.

Doradzamy przy planowaniu modernizacji, tak aby przestoje instalacji ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przeprowadzamy modernizacje wymienników ciepła i instalacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi proponowanymi przez nas usługami:

Przewiń do góry