Chemia do czyszczenia i płukania wymienników ciepła.

Kam-Fos - chemia do czyszczenia wymienników
KAM-FOS

Preparat do czyszczenia wymienników ciepła

Preparat KAM-FOS służy do czyszczenia wymienników ciepła, kotłów wodnych i parowych oraz wytwornic pary, urządzeń ciepłowniczych, układów chłodzenia, instalacji wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym i maszynowym. Zawiera inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne.
 
Stosuje się roztwory od 10% do 20%.
Zalecane jest używanie roztworu 20% (1litr preparatu/4l wody)
Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie 20%. Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub mieszaniu roztworu.

UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

Środek do usuwania kamienia kotłowego

Preparat służy do rozpuszczania kamienia kotłowego w: kotłach wodnych i parowych oraz wytwornicach pary, urządzeniach ciepłowniczych i układach chłodzenia (wymiennikach ciepła), czyszczenia instalacji c.o. i wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym.
 
Stosuje się roztwory od 5% do 10%.
Zalecane jest używanie roztworu 10% (1kg proszku/ 9l wody)
Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie 10%. Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub mieszaniu roztworu. Do likwidacji 1kg osadu potrzeba 2.2kg Amidocytu.
Amidocyt proszek- chemia do czyszczenia wymienników
AMIDOCYT

UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

Przewiń do góry